Aktuellt

Aktuellt i föreningen

Kallelse till SHR:s årsmöte 2013

Datum:
Lördag den 26/1 2013.

Program:
11–15:00       Expo Stockholm
15:30              Fika
16.00              Årsmöte

Plats:
Råstaparkhallen, Sjövägen 58, Solna

Förslag på dagordning

1.     Val av mötesordförande

2.     Val av mötessekreterare

3.     Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

4.     Kontroll av mötets behöriga utlysande

5.     Fastställande av dagordning

6.     Avgående styrelses verksamhetsberättelse, samt budget för kommande verksamhetsår

7.     Revisionsberättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse

9.     Rapporter från föreningarna

10.  Val av ny styrelse

a.     Ordförande

b.    Vice ordförande

c.     Sekreterare

d.    Kassör

e.     Snokens redaktör

f.     Suppleant

11.  Val av materialförvaltare

12.  Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår

13.  Val av ledamöter till stipendienämnd för SHR:s fond

14.  Val av valberedning till kommande verksamhetsår

15.  Utdelning av stipendier ur SHR:s fond för herpetologins främjande

16.  Utdelning av pris till årets herpetolog

17.  Information från naturvårdsfonden

18.  Övriga frågor

a.     Rapport om arbetet med att ta fram  förslag för hur vi kan ställa till – licens för giftorm, – förbud mot hållande av vissa arter. Detta kan senare leda till en uppdatering av SHR:s ställningstagande, hållande av giftorm

b.      Rapport från arbetet med SHR forum.

19.  Tid och plats för SHR:s kongress

Kryssning – OBS NY TID!
Då helgen som vi tidigare gått ut med var dubbelt så dyr att resa på har vi beslutat att ändra datumet. Fredagen den 22 februari (OBS NYTT DATUM) arrangerar SHF en utfärd till Helsingfors med Silja Line (avresa 17:00). På programmet står ett besök på Tropicario (http://www.tropicario.com/se/index.html) som SHF betalar för. Vi är tillbaka i Stockholm söndag 24 februari. Resan kostar c:a 400 kr/p.p. Anmälan till Mårten på tel. 073 – 972 28 83. Bokning av båtresan sker direkt vi TallinkSiljas hemsida. Om ni bokar buffe så välj den som serveras klockan 20:00.

Medlemssymposium
Vårens medlemssymposium blir lördag 16 mars. Mer information angående tider och innehåll kommer.