Artdatabanken

Vi fick ett email:

Hjälp oss att kvalitetsäkra Sveriges nationella rödlista
Sveriges nya rödlista kommer att presenteras i april 2015. Nu finns en lista med preliminära bedömningar för extern granskning. Listan är öppen för kommentarer fram till och med den 12 september.
http://www.artdata.slu.se/prel2015/

Mvh,
Cecilia Nordström
Marknadskommunikatör
Sveriges lantbruksuniversitet
Kommunikationsavdelningen ArtDatabanken
cecilia.nordstrom@slu.se
www.slu.se