Alla inlägg av admin

Kallelse Årsmöte

Kallelse till SHF:s årsmöte 2019
Datum: Lördag 16/2-2019
Tid: Start klockan 16.00

Motioner tas emot fram till 31/1-2019 till föreningens epost: info@sthlm-herp.net

Mötet hålls på Östermalms föreningsråd, Valhallavägen 148.
Föreningen bjuder på fika. Samt middag efteråt för de som vill följa med.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen SHF

Årsmöte 2019-02-16
Stockholms Herpetologiska Förening

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
5. Kontroll av mötets behöriga utlysande
6. Fastställande av dagordning
7. Avgående styrelses verksamhetsberättelse, samt budget för kommande verksamhetsår
8. Kassören redogör för verksamhetsårets ekonomi jämte bokslut samt revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
10. Val av ny styrelse
– Ordförande
– Vice ordförande
– Sekreterare
– Kassör
– Ledamot
– Suppleant
11. Val av materialförvaltare
– Materialförvaltare
12. Val av två revisorer till innevarande räkenskapsår
13. Val av valberedning till innevarande räkenskapsår
14. Information från Grodkollen under verksamhetsår 2018
15. Övriga frågor

Riksläger Öland 25-26 april

Den 25-26 april var det SHR riksläger igen och denna gång arrangerade SmHF på Ottenby, Öland. SHF representerades av nio personer detta år.
Den 25:e april är dessutom dagen då Save the Frogs går av stapeln internationellt och så även under vårat riksläger. På lördagen lyssnade vi på ett antal intressanta föredrag om landets groddjur och senare på kvällen begav vi oss ut med pannlampor för att försöka hitta grönfläckig padda men de lös med sin frånvaro.
Det blev grillkväll och sen i säng för att tillbringa morgondagen i fält.
På söndagen besökte vi ett antal bra lokaler där vi hoppades hitta bl.a. hasselsnok.
Vi lyckades över förväntan med tre hasselsnokar varav en fjolårsunge. Dessutom huggorm, vanlig padda, snok, långbensgroda, kopparödla, båda salamandrarna och åkergroda.
Alla var nöjda när det var dags för hemfärd och det var en riktigt lyckad helg med intressanta föredrag, goda vänner och fältherpande!
Väl mött nästa år!

Lennart Pettersson

Bilder: Lennart Pettersson