Medlemssymposium 2015

Medlemssymposium 17-18 oktober 2015
Bilder: Lennart Pettersson och Patrik Blomsten