Avslutning 2011

Avslutningsfest, Judarn, 11 juni 2011