Varje år har Stockholms herpetologiska förening för avsikt att stödja bevarandet av hotad herpetofauna.
Föreningen samlar därför in pengar under året aktiviteter för att kunna bidra så mycket som möjligt till
bevarande av hotade arter med en direkt eller indirekt länk till herpetologi.
I år har föreningen valt att stödja ett projekt i Sydafrika som aktivt arbetar med hotade arter av
dvärgsköldpaddor inom släktena homopus sp. och chersobius sp.
I april på symposiet berättade föreläsaren Victor Loehr för oss om dessa sköldpaddor, deras ekologi, hot och omgivning fältstudier utförda i området.
Victor, som har arbetat med de djuren både i fält och i fångenskap, har initierat ett initiativ med EWT
(Endangered Wildlife Trust) för att fortsätta bevarandet ansträngningar av dessa sköldpaddor i det vilda.
EWT är för närvarande den enda NGO i landet som arbetar med bevarandet av dvärgsköldpaddor.