Välkommen till SHF!

SHF logo Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) är en lokalförening i SHR – Sveriges Herpetologiska Riksförening. Föreningen är religiöst och politiskt obunden, och har som syfte att sprida kunskap och understödja forskning om grod- och kräldjur, vidare att verka för god terrariehållning, samt vidtaga och stödja åtgärder för att bevara och skydda grod- och kräldjur i deras naturliga miljö. SHF håller regelbundna möten där kunniga herpetologer håller föredrag om sådant som kan intressera föreningens medlemmar.

Föreningen har ett eget medlemsblad som heter Sidvändaren, vilket kommer ut tio gånger per år. Via SHF får medlemmarna också automatiskt SHR:s tidning Snoken kvartalsvis, vilken publicerar artiklar rörande världens grod- och kräldjur i såväl natur som i fångenskap. Information om våra möten hittar du under Sidvändaren här på sidan.

Mary River Turtle Project
Ni vet väl om att föreningen sponsrar ett bevarandeprojekt varje år?
En viss del av entréavgiften från varje besökare till våra mässor går direkt till detta, samt diverse andra insamlingar som sker under året.

Under 2015 valde vi att samla in pengar till ”Mary River Turtle Project”
Där Marilyn Connell arbetar med bevarande av den starkt hotade sköldpaddsarten Elusor macrurus
https://www.facebook.com/MaryRiverTurtleProjectTiaroLandca…/

http://maryriverturtle.tiarolandcare.org.au

Föreningen lyckades samla in ca 10500kr under 2015.
Hon skriver följande i ett privat meddelande:

”Can you please pass on our appreciation to the Stockholm Herp Society for their generous donation to assist in the conservation of the Mary River turtle? Thanks very much. The money is in our bank account. We have yet to allocate it, but will let you know. Nesting this season has been very limited. The turtles started nesting in October, then we had a flood which inundated every nest. Since then we haven’t had enough rain to wet the banks sufficiently. The turtles have been up on the banks and wandering around, but no nests. Hopefully soon the rain will come.

Thanks, Marilyn”