Välkommen till SHF!

SHF logo Stockholms Herpetologiska Förening (SHF) är en lokalförening i SHR – Sveriges Herpetologiska Riksförening. Föreningen är religiöst och politiskt obunden, och har som syfte att sprida kunskap och understödja forskning om grod- och kräldjur, vidare att verka för god terrariehållning, samt vidtaga och stödja åtgärder för att bevara och skydda grod- och kräldjur i deras naturliga miljö. SHF håller regelbundna möten där kunniga herpetologer håller föredrag om sådant som kan intressera föreningens medlemmar.

Föreningen har ett eget medlemsblad som heter Sidvändaren, vilket kommer ut tio gånger per år. Via SHF får medlemmarna också automatiskt SHR:s tidning Snoken kvartalsvis, vilken publicerar artiklar rörande världens grod- och kräldjur i såväl natur som i fångenskap. Information om våra möten hittar du under Sidvändaren här på sidan.

expo_SHF_fb kopiera
SHF stödjer HARCC
Under våra mässor, Expo Stockholm, så går 10kr från varje inträde till ett bevarandeprojekt, för 2018 har vi valt att stödja HARCC:s arbete i Honduras. Gå gärna in och läs om deras arbete på deras hemsida eller Facebook
frogrescue.com

https://m.facebook.com/HARCC-Honduras-Amphibian-Rescue-and-Conservation-Center-1548827555372298/