Expo Stockholm 2024 hålls den 27:e Januari samt 28:e September

Mässan hålls även dessa gånger i Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 i Södertälje.
Mässan öppnar 11:00 och stänger 15:00 men ni utställare har tillgång redan från
kl. 08:00 om behovet finns.
(Scroll down for english information)

Entré
0-6år: 10 kr
7-14 år: 50 kr
Vuxen: 100 kr
(Observera ordinarie entrépriser för alla oavsett medlem eller ej)

Entrén kan betalas kontant eller med Swish, vi har inga förköpsbiljetter till Expo Stockholm. 

Medlemskap för 2024 kan lösas på plats, här är en länk till hur du kan bli medlem i SHF: https://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem

Vi skänker 10kr från varje besökare till detta projekt. Vad projektet för 2024 blir kommer vi meddela snart.

Vill du hjälpa till på mässan? Läs mer och anmäl dig här: https://www.sthlm-herp.net/bli-funktionar/

Betalning på mässan? Flera stora försäljare tar kortbetalningar, många av de svenska försäljarna tar Swishbetalningar men vi rekommenderar att man har kontanter som betalmedel också (ibland har Swish inte fungerat pga överbelastning), kontanter funkar alltid!

OBS! OBS! OBS!
KONTANTER FUNKAR ALLTID, Swish kan sluta fungera och det finns ingen bankomat riktigt nära. Cash is king!!!

Priser på bord med mera:
Bordshyra: icke SHF/SHR medlem 250kr (en entré ingår)
Bordshyra: SHF/SHR medlem 200kr (en entré ingår)
El: 50kr
Serviceavgift (vid bokning av 5 eller fler bord): 100kr/bokning
Medhjälpare: 100kr

OBS: Inom några dagar efter bokning så skickas ett email med bokningsbekräftelse till er angivna e-mailadress.
Om ni inte fått något e-mail titta i skräpkorgen.
Saknas det helt, kontakta oss på expo@sthlm-herp.net

Gå gärna med i Facebookgruppen: Expo Stockholm Reptilmässa 
i denna grupp kan du ställa frågor, få mer information etc. kring Expo Stockholm.

Frågor? Kontakta oss på:

expo@sthlm-herp.net

Välkommen till Expo Stockholm!

________________________________________________________________________

The fair is once again held in Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 in Södertälje.
The fair opens at 11:00 and closes at 3:00 pm but exhibitors have access already from kl. 9:00 (8:00 for exhibitors with 5 or more tables) pm if the need exists.

Entrance
0-6year: 10: –
7-14 years: 50: –
Adult: 100: –

(Note regular entrance prices for everyne, regadless of member or not)

 

Entance can be paid in cash or with Swish, we do not sell tickets before Expo Stockholm starts.

Membership for 2023 can be solved on site, here’s a link to how to join SHF: https://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/

10 kronor from each entrance fee will be donated to a conservation project.

Payment at Expo Stockholm? Several major exhibitors take card payments, many of the Swedish dealers take Swish payments, but we recommend that you have cash as a means of payment as well (sometimes Swish has not worked because of overload), cash always works!

Prices on tables and more:
Table rental: non-SHF / SHR member 250kr (one entrance fee included)
Table rental: SHF / SHR member 200kr (one entrance fee included)
Electricity: 50kr
Servicefee (for exhibitors with 5 or more tables): 100kr/booking
Assistant: 100kr

Do you need a place to stay near Expo Stockholm?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2DRKSWKGPxg3dL3feBpkNcSmRm7-Z1YLvWvxIHRU1YC4ZbQ/viewform

Note: Within a few days after booking, an email with booking confirmation will be sent to your specified email address.
If you have not received any e-mail look in the trash can.
If you do not know, please contact us at expo@sthlm-herp.net

Feel free to join the Facebook group: Expo Stockholm Reptile Fair
In this group you can ask questions, get more information etc. about Expo Stockholm.

Got any questions? Contact us at:

expo@sthlm-herp.net

Welcome to Expo Stockholm!

Visa regler för utställare / Rules exhibitor

Visa köp & säljannonser