Lördagen den 31 oktober invigdes  Kyrksjölötens salamanderdamm i Bromma.

Under 2015 har ett projekt för att återföra den större vattensalamandern till Kyrksjölöten genomförts.karta

Den större vattensalamandern är en av de fem groddjursarter som finns i Stockholm. Den har ett starkt skydd inom EU. Därför arbetar Stockholms stad aktivt för dess fortlevnad i kommunen.

Dammar och småvatten myllrar av levande varelser och de är nödvändiga för att salamandrar och grodor ska överleva.

Kom och lär dig mer om den större vattensalamandern och dammens andra invånare! Vi berättar om projektet, hur det genomförts och hur det gått. Om möjligt visar vi också upp några av de salamandrar som vuxit upp i dammen under sommaren.

Alla är välkomna att hjälpa till med att ta bort det staket som använts under projektet och rensa en del vegetation för att förhindra att dammen växer igen.

(Text från Grodkollen.se)