Rapport från Expo Stockholm 2010

Årets upplaga av Expo Stockholm gick av stapeln lördag 25 september kl. 11:00 i Kallhäll. Expot hade 655 betalande besökare. Expot inbringade 7500 kr till ett bevarandeprojekt för gavialen via IRCF.
Det fanns ca 100 försäljningsbord, och det som salufördes var väldigt blandat (djur, foder, tillbehör, litteratur m.m.) så det var stor chans att hitta något man behövde eller ville ha.
SHR höll även årets kongress i samband med mässan och där diskuterades SHR:s framtid. Det bestämdes också att SHR:s åsmöte 2011 blir i Stockholm och att NHF och NNHF gemensamt kommer att arrangera rikslägret 2011.
Kvällsarrangemanget inleddes med föredrag av Vide Ohlin (Jakten på Kaliforniens salamandrar) och fortsatte sedan med mat, lotteridragning frågesport och trevligt umgänge.