SHF möte 28 mars 2010
av Susanne Svensson

Det kom knappt 20 personer för att höra på marsmötets två föredrag. Först ut var Björn Rogell med ”Bevarandegenetik hos amfibier”. Björn berättade om hur stinkpaddan (Bufo calamita) har anpassat sig för att kunna överleva i Bohusläns salta och torra miljöer (som inte liknar de platser där stinkpaddan finns i övrigt), och hur det kommer sig att de bohuslänska paddorna har lägre salttålighet än vad som är vanligt för stinkpadda. Björn avslutade föredraget med att förklara genetikens betydelse vid bevarandearbete – man kan inte bara ta djur från en population för att populationen finns, man måste också ta hänsyn till om populationens egenskaper stämmer överens med den/de populationer som behöver förstärkas.

Föredraget följdes av frågor, som tydde på att det är ett intressant ämne. Därefter var det dags för fika, innan nästa föredrag drog igång.

Det andra föredraget hölls av Rickard Malmström om smaragdboa (Corallus caninus), vad som krävs för att dessa djur ska trivas i terrarium enligt Rickards egna erfarenheter. Han berättade även hur man får igång smaragdboans parning (något som han själv har haft framgångar med), samt hur han tar hand om ungarna. Vikten av att mata på rätt sätt poängterades. Mötesdeltagarna fick också tips på hur man kan handskas med smaragdboa utan att bli biten alltför ofta. I likhet med det första föredraget, så genererade detta föredrag en del frågor.

Efter andra föredraget fick mötesdeltagarna höra lite om vad som hade sagts på SHR:s årsmöte. Slutligen påminde ordförande Mårten Perneberg om kommande aktiviteter, särskilt rikslägret.

Bild © Mårten Perneberg

Rickard Malmströms föredrag