SHF möte 28 mars 2004
av Björn Thinning

Ännu ett mycket lyckat möte! Detta var ett möte som jag själv verkligen har sett fram emot. Kvällens inbjudna föredragshållare var biologen Björn Lardner från Lund som höll två föredrag med anknytning till Borneo. Björn har varit i den malaysiska delstaten Sabah på norra Borneo och gjort ett forskningsarbete på trädhålsgrodan (Metaphrynella sundana) som han berättade om i det första föredraget.

Trädhålsgrodan är en liten (upp till 25 mm) art inom familjen Microhylidae, arten är endemisk till Borneo. Björn har under en lång tid vistats i Poring Hot Springs som är en del av Mount Kinabalus nationalpark, där hans forskningsarbete har gått ut på att se hur hanarna lockar till sig honor genom att sjunga. Intressanta fakta som han kunde berätta om är att arten har ett väldigt stort frekvensomfång på hanarnas sång. Med hjälp av bilder, diagram och ljud kunde Björn berätta om sin forskning. Björn har också fått en artikel publicerad i tidskriften Nature om trädhålsgrodorna.

Efter kaffet var det dags för månadens djur som var den bakgifttandade snoken Philodryas baroni som vår nya vice ordförande Henrik Lidstrand förevisade. Denna orm är en vackert grön snok från Sydamerika med ett intressant ”horn” på nosspetsen, dessutom verkar den inte vara så komplicerad att hålla i terrarium.

Kvällens andra föredrag som Björn höll handlade om Borneos reptiler och innehöll många fina bilder på ödlor och ormar, när det gällde ormarna var det flera av Björns bilder som jag kände igen från R.F. Inger och R.B. Stuebings bok A field guide to the snakes of Borneo. Intressanta arter som vi fick se bilder av var t.ex. kattgeckon (Aeluroscalabotes felinus) som är en ögonlocksgecko från Sydostasien samt den vackra pisksnoken (Ahaetulla prasina) som är en bakgittandad grön snok med horisontella pupiller. Giftormar fanns representerade med både Elapider och Crotalider och en höjdpunkt tyckte jag var tempelhuggormarna (Tropidolaemus wagleri) som jag tycker är en mycket vacker orm. Många av arterna som Björn visade har han sett i Poring Hot Springs och det var roligt att se hans bilder därifrån eftersom jag själv varit där och varmt kan rekommendera stället. Vill ni läsa något som Björn Lardner har skrivit kan jag rekommendera hans artikel ”Möten med giftsnokar på Borneo” i Snoken Nr 4 2003.