Sidvändaren är föreningens eget medlemsblad, som kommer ut c:a tio gånger per år.
Läs ett exemplar av den här. Ladda ner / öppna genom att klicka på bilden.

OBS: Viktigt meddelande i samband med medlemsbetalning för 2024: Läs mer här!
Det betyder att det är dags att betala medlemsavgift för 2024.
Medlemsavgiften är 300kr per år och 50kr för familjemedlemmar. 

Här hittar du information om medlemsskap och betalning. https://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/


Rapport från Snoken

Artikel lagret är tomt, så hjälp till med att få ut fler nummer av Snoken genom att skriva en artikel – eller flera!

SHF Bibliotek
SHF har ett bibliotek där medlemmar får låna böcker och tidskrifter.
En medlem har varit vänlig nog att lägga in biblioteket i en databas.
Ni hittar den här: http://www.librarything.com/profile/SHF
Emaila om ni vill låna böcker