Sidvändaren är föreningens eget medlemsblad, som kommer ut c:a tio gånger per år.
Läs ett exemplar av den här. Ladda ner / öppna genom att klicka på bilden.


OBS: Viktigt meddelande i samband med medlemsbetalning för 2024: Läs mer här!
Det betyder att det är dags att betala medlemsavgift för 2024. Medlemsavgiften är 300kr per år och 50kr för familjemedlemmar. Sätt in avgiften på PG 230230-5.
Skicka gärna med din e-postadress med betalningen så att vi har din aktuella adress.

Betala in medlemsavgiften till Plusgironummer 230230-5

Betalning via bankkontor: Märk talongen med för och efternamn samt din adress.

Betalning via internetbank: Märk inbetalningen med för och efternamn samt Medlemsavgift. Ex ”Per Svensson, Medlemsavgift”

Betalning med Swish: Swishnummer 123 440 67 16 Märk inbetalningen med för och efternamn samt Medlemsavgift. Ex ”Per Svensson, Medlemsavgift”

Maila oss sedan på info@sthlm-herp.net och komplettera med din adress, eventuella namn på familjemedlemmar samt datum för inbetalning
OBS: Glöm ej följa instruktionerna om märkning, annars har vi svårt att hitta din betalning.

Rapport från Snoken
Artikel lagret är tomt, så hjälp till med att få ut fler nummer av Snoken genom att skriva en artikel – eller flera!

SHF Bibliotek
SHF har ett bibliotek där medlemmar får låna böcker och tidskrifter.
En medlem har varit vänlig nog att lägga in biblioteket i en databas.
Ni hittar den här: http://www.librarything.com/profile/SHF
Emaila om ni vill låna böcker