SHF årsmöte 25 februari 2007
av Björn Thinning

Så var det återigen dags att summera ihop ett år inom SHF.
Resultatet var mycket bra, mötet konstaterade att 2006 har varit ett mycket aktivt år inom föreningen. Det har varit ett år fyllt av möten, exkursioner och andra aktiviteter, under 2006 har SHF också varit med i arrangerandet av resan till Hamm-mässan för första gången. Förutom dessa aktiviteter har SHF även arrangerat Stockholm Symposium i januari och Expo Stockholm i september.

Ekonomiskt kunde vi konstatera att föreningen gått back under året, förklaringen till detta ligger i att föreningen har investerat i ett större antal terrarium för att kunna ordna utställningar i framtiden. Vi kom fram till att det var 2003 som föreningen senast hade en utställning, därför känns det som att det är dags igen.

När det gäller styrelsen blev det inte så stora förändringar, Axel Berglund fortsätter att leda föreningen i rätt riktning. Henrik Lidstrand lämnade styrelsen efter flera års troget arbete, nytillskottet i styrelsen blev Christer Falck som har varit en av föreningens mest aktiva medlemmar under året. Valberedningen berättade att arbetet med att få ihop en ny styrelse hade varit ganska enkelt men att det var mer komplicerat med de olika arbetsgrupperna. Till slut fick vi i alla fall ihop en exkursionsgrupp, en utställningsgrupp och en expogrupp, samtliga dessa grupper kändes som att det verkligen kunde bli något bra av. Själv fortsätter jag att jobba inom expogruppen som inte förändrades så mycket.
Det var roligt att flera nya ungdomar var på plats på mötet och vi konstaterade att vi skulle fortsätta med ungdomsgruppen som startades upp under förra året.

Efter årsmöteshandlingarna och kaffepausen var det dags för ett föredrag som många hade sett fram emot länge tror jag.
Fredrik Averbäck höll ett mycket intressant föredrag om Stilla-havsboaormar (Candoia sp.), vilka han har intresserat sig för under flera års tid. Fredrik har lyckats odla flera av dessa arter, han är (troligtvis) den enda i Sverige som har fött upp Candoia aspera. Föredraget var mycket informativt och Fredrik berättade om de taxonomiska förändringarna som har skett på senare år under ledning av Hobart M. Smith.

Vi fick se en genomgång av alla arter med utbredningskartor och intressant fakta. Idag består släktet Candoia av: C. aspera, C. bibroni, C. carinata, C. paulsoni och C. superciliosa. Tidigare pratade man bara om tre stycken arter. Det var intressant att höra hur kullstorlekarna kunde skilja sig mellan tre-fyra stycken och över 60 stycken inom detta släkte av ganska små boaormar. Temperaturen var också något som jag inte kände till sen tidigare, Fredrik håller sina stilla-havsboaormar i en jämn temperatur dygnet runt med goda resultat.
Efter att ha visat oss många fina bilder på dessa ormar som är mycket polymorfa, d.v.s. färgteckningen kan variera mycket mellan olika individer inom samma kull, fick vi som avslutning se några vackra exemplar som Fredrik hade tagit med sig för att förevisa.

Det ser ut som att 2007 kan bli ett mycket händelserikt år inom Stockholms Herpetologiska Förening, vem vet, det kanske t.o.m. blir en utställning?
Hur som helst vill jag passa på och önska styrelsen och arbetsgrupperna lycka till inför 2007!

Lite bilder från mötet:

Folk