Expo Stockholm den 29:e  september blev en succé med rekordmånga bord och utställare! Både besökare och försäljare verkar mycket nöjda med mässan och vi tackar dem som medverkade. Föreningen samlade i år ihop en summa pengar som kommer att skänkas till GCA (Gharial Conservation Association) som är mycket tacksamma för vårt stöd och engagemang! Vi i styrelsen vill även tacka alla medlemmar som hjälpte till under dagen och gjorde mässan möjlig.

Tack alla och vi ses nästa gång!