Lyssna på våra svenska grodors spelläten här

Ljudfilerna används med tillstånd från Naturskyddsföreningen och de finns på cd-skivan ”Spelläten hos våra Nordiska groddjur” av Brännström, P. & Mild, K. (1993).