Expo Stockholm

Snart dags för Expo Stockholm den 25:e maj!

Mässan hålls även denna gång i Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 i Södertälje.
Mässan öppnar 11:00 och stänger 15:00 men ni utställare har tillgång redan från
kl. 08:00 om behovet finns.
(Scroll down for english information)

Entré
0-9år: 10 kr
10-14 år: 50 kr
Vuxen: 80 kr
SHF/SHR medlemmar: 10 kr

Entrén kan betalas kontant eller med Swish, vi har inga förköpsbiljetter till Expo Stockholm. 

Medlemskap för 2019 kan lösas på plats, här är en länk till hur du kan bli medlem i SHF: http://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/

10 kronor från varje entréavgift kommer att skänkas till ett bevarandeprojekt
2019 års bevarandeprojekt är Cape claw frog project i Sydafrika. Läs mer om projektet här: http://cteet.co.za/cape-clawed-frog/

Priser på bord med mera:
Bordshyra: icke SHF/SHR medlem 250 kr (en entré ingår)
Bordshyra: SHF/SHR medlem 200 kr (en entré ingår)
El: 50 kr
Serviceavgift (vid bokning av 5 eller fler bord): 100 kr/bokning
Medhjälpare: 100 kr

OBS: Inom några dagar efter bokning så skickas ett email med bokningsbekräftelse till er angivna e-mailadress.
Om ni inte fått något e-mail titta i skräpkorgen.
Saknas det helt, kontakta oss på expo@sthlm-herp.net

Gå gärna med i Facebookgruppen: Expo Stockholm Reptilmässa
i denna grupp kan du ställa frågor, få mer information etc. kring Expo Stockholm.

Frågor? Kontakta oss på expo@sthlm-herp.net

Boka bord här!

Utställare

Välkommen till Expo Stockholm!

________________________________________________________________________
In english:

The fair is once again held in Täljehallen, Erik Dahlbergs väg 12 in Södertälje.
The fair opens at 11:00 and closes at 3:00 pm but exhibitors have access already from kl. 8:00 pm if the need exists.

Entrance
0-9year: 10 SEK
10-14 years: 50 SEK
Adult: 80 SEK
SHF / SHR members: 10 SEK

Entance can be paid in cash or with Swish, we do not sell tickets before Expo Stockholm starts.
Membership for 2019 can be solved on site, here’s a link to how to join SHF: http://www.sthlm-herp.net/om-shf/bli-medlem/

10 SEK from each entrance fee will be donated to a conservation project, in 2019 we have decided to support the Cape claw frog project in South Africa. Read more about the project: http://cteet.co.za/cape-clawed-frog/

Prices on tables and more:
Table rental: non-SHF / SHR member 250 SEK (one entrance fee included)
Table rental: SHF / SHR member 200 SEK (one entrance fee included)
Servicefee (for exhibitors with 5 or more tables): 100 SEK/booking
Electricity: 50 SEK
Assistant: 100 SEK

Table Booking

Exhibitors

Note: Within a few days after booking, an email with booking confirmation will be sent to your specified email address.
If you have not received any e-mail look in the trash can.
If you do not know, please contact us at expo@sthlm-herp.net

Feel free to join the Facebook group: Expo Stockholm Reptile Fair
In this group you can ask questions, get more information etc. about Expo Stockholm.

Got any questions? Contact us at expo@sthlm-herp.net

Welcome to Expo Stockholm!