Video

Rickard Malmström håller föredrag på SHF:s möte 28 mars 2010
© SHF
 

Björn Rogell håller föredrag på SHF:s möte 28 mars 2010
© SHF
 

Snokparning i Hansta naturreservat
© Mårten Perneberg
 

Klockgrodor som spelar, Skåne
© Mårten Perneberg
 

Vipera latastei gaditana uppvisar bytesmimikry (caudal luring)
© Lennart Pettersson
 

Crotalus viridis vid hibernakulum, Alberta, Kanada
© Lennart Pettersson
 

Thamnophis sirtalis parietalis hibernakulum, Manitoba, Kanada
© Lennart Pettersson
 

Thamnophis sirtalis parietalis hibernakulum, Manitoba, Kanada
© Lennart Pettersson