Välkommen till Stockholms Herpetologiska Förening!

SHF logo Stockholms Herpetologiska Förening är en lokalförening i SHR – Sveriges Herpetologiska Riksförening. Föreningen är religiöst och politiskt obunden, och har som syfte att sprida kunskap och understödja forskning om grod- och kräldjur, vidare att verka för god terrariehållning, samt vidtaga och stödja åtgärder för att bevara och skydda grod- och kräldjur i deras naturliga miljö. SHF håller regelbundna möten där kunniga herpetologer håller föredrag om sådant som kan intressera föreningens medlemmar.

Föreningen har ett eget medlemsblad som heter Sidvändaren, vilket kommer ut tio gånger per år. Via SHF får medlemmarna också automatiskt SHR:s tidning Snoken kvartalsvis, vilken publicerar artiklar rörande världens grod- och kräldjur i såväl natur som i fångenskap. Information om våra möten hittar du under Sidvändaren här på sidan.

expocopy
Expo Stockholm 31 januari 2015
Sveriges Herpetologiska Riksförening arrangerar vinterupplagan av Expo Stockholm, en köp- byt- och säljmässa för grod och kräldjur, terrarietillbehör och mycket mer.
Lördagen 31 januari – Råstaparkhallen, Sjövägen 58, Solna – Öppet kl. 11.00-15.00
Boka bord och läs mer här: shr-herp.se/expo

Missa inte den nya webshoppen! http://shfwebshop.se/