SHF möte 12 september 2010

av Susanne Svensson

Septembermötet inleddes med att Kurt Elmqvist berättade om Naturvårdsgruppens arbete. Kurt försökte samtidigt uppmuntra mötesdeltagarna till att leta efter (möjliga) salamanderlokaler i Stockholmsområdet, särskilt för större vattensalamander söder om staden.

Simon Hultby höll därefter sitt föredrag, Oophaga pumilio i Bocas del Toro, Panama. Simon följde med till området Bocas del Toro som forskarassistent. Under resan undersöktes O. pumilio från flera olika lokaler (varav några är nyupptäckta och därför hemliga). Simon kunde ganska tidigt i föredraget upplysa om att utseendet på O. pumilio inte skiljer sig åt endast mellan populationerna. Mer eller mindre tydliga variationer förekommer även inom varje population. Detta illustrerades med all önskvärd tydlighet av Simons bilder, som till exempel visade en population som ”ska” vara enfärgat röd på ryggen – bevisligen kan grodor därifrån även ha svarta prickar på det röda.

Föredraget var mycket lärorikt, och stundtals ställdes många frågor (och följdfrågor) från åhörarna. När föredraget var slut så fanns det fika, som dock fick bli ganska kortvarigt eftersom tiden hade sprungit iväg och lokalen måste lämnas kl. 21.