SHF möte 30 maj 2010

av Susanne Svensson, Lennart Pettersson

Majmötet, med Jimmy Melin som föredragshållare, lockade många mötesdeltagare. Jimmy hade förberett två föredrag.
Det första handlade om Mexikos herpetofauna, med många vackra och illustrativa bilder på bland annat levnadsmiljöer. Det andra föredraget handlade om svartsvansad skallerorm, Crotalus molossus, i fångenskap. Bägge föredragen var mycket uppskattade. Vi tackade Jimmy och hoppas få ta del av fler föredrag från honom i framtiden.