Sidvändaren

Sidvändaren är föreningens eget medlemsblad, som kommer ut c:a tio gånger per år.
Läs senaste bladet här

Välkomna till ett nytt år!

OBS: Viktigt meddelande i samband med medlemsbetalning för 2016: Läs mer här!
Det betyder att det är dags att betala medlemsavgift för 2016. Medlemsavgiften är som vanligt 280kr per år och 25kr för familjemedlemmar. Sätt in avgiften på PG 230230-5.
Skicka gärna med din e-postadress med betalningen så att vi har din aktuella adress.

SMS-tjänst
SHF ska starta en smstjänst där utskick kommer ske om aktiviteter osv. Numret skickar man till Robban på info@sthlm-herp.net

”Slutet” för Sidvändaren – påminnelse
Vet man med sig att man inte skickat in sin e-postadress så är det hög tid nu – de medlemmar som inte meddelar sin e-postadress riskerar annars att gå miste om att få Sidvändaren!
Om du i fortsättningen vill ha Sidvändaren i pappersform, kontakta medlemsansvarige Robert Eriksson. Telefon- nummer: 070 – 778 79 52. Sista datum för att meddela styrelsen är 31 januari.

Rapport från Snoken
Artikellagret är tomt, så hjälp till med att få ut fler nummer av Snoken genom att skriva en artikel – eller flera!

SHF Bibliotek
SHF har ett bibliotek där medlemmar får låna böcker och tidskrifter.
En medlem har varit vänlig nog att lägga in biblioteket i en databas.
Ni hittar den här: http://www.librarything.com/profile/SHF
Emaila om ni vill låna böcker till lelle.pettersson@gmail.com